Okładka i infografika
Rozkładówka publikacji

Instytut żywności i żywienia

Skład i przygotowanie do druku kolejnych numerów czasopisma „Żywienie Człowieka i Metabolizm”.