Okładki serii publikacji
Okładka i rozkładówka broszury
Rozkładówka publikacji
Okładka i rozkładówka broszury
Okładki serii broszur

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wielokrotnie projektowaliśmy i produkowaliśmy najróżniejsze publikacje i periodyki dla Centrum Zasobów Ludzkich. W skład prac wchodziło: projektowanie graficzne, tworzenie layotów różnych wydawnictw, skład, DTP, obróbka i retusz zdjęć, redakcja techniczna i korekta językowa, druk oraz dostawa lub dystrybucja materiałów.