Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - okładka
Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - środki
epub
Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - CD
Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego - rozkładówka

Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Mieliśmy ogromy zaszczyt pracować przy wydawaniu tej książki. Wykonaliśmy projekty okładek oraz layout środków. Po naszej stronie były również skład, łamanie, korekta językowa oraz druk i dostawa książek. Przygotowaliśmy także wydanie elektroniczne Epub.