Komplet podręczników
Okładki podręczników Ochrona zdrowia
Okładka i rozkładówka podręcznika Branża Chemiczna
Okładki podręczników Kadrowych
Okładki podręczników Kształcenie zawodowe
Płyty CD z podręcznikami

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Do zadań agencji należało: zaprojektowanie, redakcja techniczna, redakcja merytoryczna, korekta ortograficzna i językowa książek, ulotek, materiałów dydaktycznych, broszur informacyjnych, druk oraz wysyłka ww. materiałów.